<

TALHIÈR E RESSORSAS

Llum i Colors: projecte interdisciplinari i vertical al col·legi = Llum i Colors: projet interdisciplinaire et vertical au collège.

2019-06-11 Jeanne-Marie Vazelle
Annick Leone

Projecte interdisciplinari i vertical proposat als nins i nines de 6a i 5a del Col·legi Pompeu Fabra, La Bressola durant el primer període de l'any escolar 2018-2019. El plantejament proposat és adaptable a qualsevol tema, noció o projecte que es vulgui abordar a classe.


Primera part: Què és el projecte Llum i Colors?
Descripció general de la importància del treball per projectes a la Bressola i característiques generals del projecte Llum i Colors.

Segona part: Com s'organitza el projecte Llum i Colors?
Importància del canvi de dinàmica de l'equip docent. Passar de professor a assessor i d'alumne/a actor/a.

Tercera part: El contingut del projecte Llum i Colors
Objectius generals i específics del projecte, experimentar integrant totes les matèries i espais d'aprenentage

Quarta part: L'avaluació
Sistema d'avaluació, formativa, formadora i sumativa del projecte Llum i Colors.

Cinquena part: El producte final - El repte
Idees i expectatives inicials, elaboració i difusió del repte

Sisena part: Estratègies per millorar
Autocrítica dels assessors i dels actors. Recapitulació de tot el procés realitzat i dels aprenentatges assolits.

CONSULTAR LO(S) DOCUMENT(S)

1 2 3 4 5 6 7 8